Dการประชุม/ความร่วมมือ

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการจาก สป.อว. ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น....

รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯต่อกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่13 ม.ค. ที่ผ่านมา กรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่(ม.ราชภัฏสุรินทร์) จัดการประชุม ครั้งที่1/2566 ...

ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรDInIร่วมประชุมรายงานผลการจัดการศึกษา รุ่นที่1


รายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมฯ พบนักศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนสิรินธร


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมฯพบนักศึกษาและรายงานความคืบหน้าต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาสุรินทร์


กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ต่อคณะกรรมการกลางบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.ราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา /ศธจ./สพม./ผู้บริหารโรงเรียน และแจ้งรายละเอียดการเรียนโมดูลที่4 และกำหนดการกิจกรรมพบปะครู