1.ข้อมูลหลักสูตร
รายละเอียด / หนังสือเชิญ+กำหนดการ

หมายเหตุ  เป็นหลักสูตรอบรมฟรี บริการวิชาการภายใต้โครงการหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษาต่อเนื่อง ม.ราชภัฏสุรินทร์ (เพื่อการปรับพื้นฐานสู่ การเป็นครูนักพัฒนานวัตกรรมการสอน และปรับพื้นฐานสู่หลักสูตรหลักที่นับ ชม. ว.21)

2.ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนอบรม(ฟรี) ที่ > https://forms.gle/gCWHtfpWKDKgYKZWA

3.ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ/ยืนยันเข้าอบรม

สถานที่จัดอบรม

อบรมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom/Ms Team รายละเอียดจะแจ้งในไลน์ Official ที่ท่านแอด

4.เข้าอบรม
เตรียมเข้าอบรม

  • สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, Smart Phone, อินเทอร์เน็ต