หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลร่วมจัดกิจกรรมอบรมYoutuber ให้กับนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา

Back to Blog
Posted by: dini 0

หลักสูตรDInIได้รับเชิญร่วมจัดกิจกรรมอบรม Youtuber: การเป็นนักสร้างเนื้อหาวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา จ.สุรินทร์

 181 total views,  2 views today

Back to Blog