ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ครั้งที่1/2566

Back to Blog
Posted by: dini 0

เมื่อวันที่13 ม.ค. ที่ผ่านมา กรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่(ม.ราชภัฏสุรินทร์) จัดการประชุม ครั้งที่1/2566 เพื่อเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรฯโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรจาก คณะกรรมการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2566

 

 76 total views,  3 views today

Back to Blog