หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ จัดอบรม Minecraft for Education ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

Back to Blog
Posted by: dini 0

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.66 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ร่วมกับโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดการอบรม Minecraft for Education ให้กับนักเรียนและครู จำนวน 131คนณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ / กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐาน แนวคิดการประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Game based Learning รวมทั้งให้ความรู้นักเรียนในการใช้ Smart phone และอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 

ทีมวิทยากร โดย ผศ.ดร.อุดม หอมคำและคณะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนการสอน Hybrid Learning และ Minecraft for Education ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานและการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รับ Digital Badge และ Certificate จาก ไมโครซอฟท์ โดย Microsoft Trainer Educator

Loading

Back to Blog