หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการจาก สป.อว. ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

Back to Blog
Posted by: dini 0

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และคณะ ที่เดินทางลงตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ สป.อว.โดย ผศ.ดร.อุดม หอมคำ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร DInI

Loading

Back to Blog