ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรุ่นที่ 2

Back to Blog
Posted by: dini 0

คลิกดูรายชื่อได้ที่ https://shorturl.at/cquD2

13-14 พ.ค.

อบรมออนไลน์ ปรับพื้นฐาน

13-14 พ.ค.2566 เวลา 14.00 – 16.00น. อบรมออนไลน์ ปรับพื้นฐาน เตรียมพร้อมทักษะการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
18 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

18 พ.ค.2566 เวลา 11.00 – 12.00น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบ ผอ.สพม.สุรินทร์ , ศธจ., อาจารย์ประจำหลักสูตร
20 พ.ค.

เปิดเรียน

เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนโมดูล 1

Loading

Back to Blog