Blog

Lastest News

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการจาก สป.อว. ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น....

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ จัดอบรม Minecraft for Education ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.66 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯ ร่วมกับโรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดการอบรม...

รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลฯต่อกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่13 ม.ค. ที่ผ่านมา กรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่(ม.ราชภัฏสุรินทร์) จัดการประชุม ครั้งที่1/2566 ...

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลร่วมจัดกิจกรรมอบรมYoutuber ให้กับนักเรียนโรงเรียนพนาสนวิทยา

หลักสูตรDInIได้รับเชิญร่วมจัดกิจกรรมอบรม Youtuber: การเป็นนักสร้างเนื้อหาวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ (more…)

ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรDInIร่วมประชุมรายงานผลการจัดการศึกษา รุ่นที่1


มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

24 ตุลาคม 2565 นำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตร รุ่น1

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่DINI

24 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (more…)

ขอเชิญครูโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ Hybrid Learning”

จัดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 (08.30 - 16.30น.)...

รายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


D.In.I.Academy

About Us

Cert.DInI เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือ ศธจ.สุรินทร์, สพม.สุรินทร์, สำนักงานเลขานุการบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Social Media