สมัครเรียนหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล รุ่น 2

ประกาศรายชื่อสอบประเมินคุณสมบัติ
13 เม.ย.66 เวลา 15.30น. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินคุณสมบัติ

ดูรายละเอียดการเข้าสอบในอีเมล์ที่กรอกตอนสมัคร / ดูข้อความ SMS ในมือถือของท่าน

[หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครหลังวันที่ 14 เมษายน  ทางหลักสูตรจะส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์]

สอบออนไลน์
14-16 เม.ย. สอบออนไลน์ (ประเมินความรู้พื้นฐานผู้สมัคร) ดูรายละเอียดขั้นตอนการเข้าสอบในอีเมล์ / ไลน์กลุ่ม

ขอแจ้งผู้สมัครทุกท่าน เข้าทำการทดสอบความรู้พื้นฐาน โดยเข้าระบบได้ที่
https://ablms.srru.ac.th/di   User คือ เลขประจำตัวประชาชน  Password คือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

——–
หมายเหตุ
1. ข้อสอบมี 3 ชุด ก่อนสอบให้ท่านรายงานตัวโดยการถ่ายภาพของท่านกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบแล้วโพสในกระดานเสวนา
2. ขอให้ท่านทำแบบทดสอบด้วยตนเอง
3. หากไม่พอใจคะแนนในครั้งแรก ท่านสามารถเข้าสอบได้อีก 2 รอบ ระบบจะตัดที่คะแนนสูงสุด
4. เปิดให้สอบออนไลน์ถึงวันที่ 16 เมษายน เวลา 23.59 น.
หากมีปัญหาติดขัด ให้แจ้งแอดมินในเพจหลักสูตร หรือ ไลน์กลุ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
17 เม.ย.66 ประกาศรายชื่อ(ในไลน์กลุ่ม)  ***กิจกรรมอื่นๆ ถัดไป ดูรายละเอียดกำหนดการ การปฐมนิเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวที่เว็บหลักสูตร

Loading