Team

Meet our professionals

D.In.I.Academy

About Us

Cert.DInI เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือ ศธจ.สุรินทร์, สพม.สุรินทร์, สำนักงานเลขานุการบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Social Media